9.10.2020

Brugge test groenblauwe oplossingen uit!

Auteur: Marc Verachtert, groenjournalist

Overstromingsbekkens zijn prima om zelfs een fikse hoeveelheid regenwater tijdelijk te bufferen en zo riolering te sparen. Groene en blauwe zones in de stad kunnen het echter even goed, zelfs mooier en met meerwaarde voor mens, maatschappij, milieu en biodiversiteit.

SuDS tegen wateroverlast

SuDS of Duurzame stedelijke DrainageSystemen, een nog w...

Lees meer
31.8.2020

“Het is een proces van voortdurend bijleren”

Interview met Patrick Everaerts, landschapsarchitect voor de stad Beringen

De Beringse mijnsite is de Belgische inzending voor de Europese wedstrijd ‘European Green City Award. Patrick Everaerts begeleidt al dertig jaar als landschapsarchitect diverse groenprojecten in Beringen en staat ook in voor eigen ontwerpen. Hij is trots op de nominatie, maar past voor zelfgenoegzaamheid. “Bij bomen zie je soms pas n...

Lees meer
24.8.2020

Regentuinen voor de stad van morgen

Auteur: Denis Dujardin, landschapsarchitect

Dat waterrecuperatie een belangrijk item is vandaag de dag, staat buiten kijf. Bij dit verhaal spelen twee facetten een belangrijke rol. Enerzijds voorkomt water vasthouden dat de rioleringen niet overbelast raken, met vaak overstromingen tot gevolg, in het geval van acute en overvloedige regenval. Anderzijds is het water naar de grondwatertafel leiden door geleid...

Lees meer
12.8.2020

Moet er nog gazon zijn?

Auteur: Jurgen Van de Walle, Tuin- en landschapsarchitect

Door de aanhoudende droge zomers, het definitief uit de handel nemen van specifieke bestrijdingsmiddelen en het vele onderhoudswerk wordt het steeds moeilijker om een piekfijn kortgeschoren gazon te bekomen.

Laat het wel duidelijk zijn dat een gazon nog steeds aanbeveling verdiend als tuinpad boven andere verhardingsmaterialen. Verder brengt een korter gem...

Lees meer
22.6.2020

Beringse mijnsite vertegenwoordigt België op de eerste European Green City Award

‘Green cities for a sustainable Europe’ is een Europees driejarenprogramma (2018-2020) dat wordt uitgevoerd door de sierteelt- en groenfederatie (AVBS) in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Landbouw- en Visserijmarketing (VLAM). Zeven Europese landen nemen deel aan dit programma: België, Bulgarije, Nederland, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd-Koninkrijk.

De uitreiking van de ‘European Gre...

Lees meer
8.6.2020

Het platteland heeft bomen nodig

Auteur: Marc Verachtert, groenjournalist

Beernem ligt in het Brugse Ommeland en mag zich met gerust geweten groene gemeente noemen. Slechts 15% van het grondgebied is bebouwd. De overige 85% is voornamelijk open ruimte. Toch maken een aantal bestuurders er zich zorgen over milieu, klimaat én een mooie toekomst voor de land- en tuinbouw.

Beernem ontsnapt er niet aan. Er speelt enorme schaalvergroting in ...

Lees meer