Straatbomen in voortuinen

Auteur: Marc Verachtert, groenjournalist

In smalle straten uitwijken naar voortuinen om bomen ruimte te geven. Brugge doet het!

Straten en vooral stadsstraten zijn vaak te smal om hoogstambomen vrij te laten uitgroeien of hun lang leven en gezonde groei worden gehypothekeerd door verdichting, verharding en ondergrondse leidingen. Toch zijn bomen onmisbaar voor zowel klimaat, biodiversiteit als een aangename en gezellige woonomgev...

Lees meer

Waterzakken om bomen op dreef te helpen?

Auteur: Marc Verachtert, groenjournalist

Het duurt even voor een pas geplante boom op eigen wortels door het leven gaat. Met de steeds langere droogteperiodes en extreem heet weer, kunnen ze niet zonder extra water. Gieten is echter arbeidsintensief, terwijl gietranden zelden herbruikt worden en vaak (te) lang blijven staan.
Het nieuwe gieten?
‘Waterzakken’ of ‘slow release wateringbags’ zijn een alternatief voor het...

Lees meer

Antwerpen breekt uit

Auteur: Marc Verachtert, groenjournalist

Minder verharding op straten en pleinen (én in voortuinen) is deel van het weerwerk tegen hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens. Antwerpen gaat ervoor en zet in op tuinstraten; het ontharden van woonstraten en quick win onthardingen.
Uitrol tuinstraten
Tuinstraten mag je gerust de nieuwe, maar vooral groene woonerven noemen. “Bestaande verharding wordt vervangen do...

Lees meer

2750 bomen voor Machelen

De nood aan bomen en bossen is nergens in Vlaanderen zo groot als in de Vlaamse Rand rond Brussel, dus ook in Machelen. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en het gemeentebestuur van Machelen sloegen de handen in mekaar en zorgden samen voor een eerste perceel van 60 are dat als bufferbos kan worden ingericht tussen de E19 en een woongebied. Op die manier wordt ook in Machelen aan het bos van morgen gewerkt.

De Machelse lagere schole...

Lees meer

Hasselt tegen hittestress

Tekst: Marc Verachtert
Foto’s: Stadsbestuur Hasselt

Stad Hasselt wapent zichzelf en haar inwoners tegen de gevolgen van een veranderend klimaat met de opmaak en uitvoering van een resultaatgericht klimaatactieplan. Het focust daarbij zowel op adaptatie (het aanpassen van de stedelijke omgeving aan een veranderend klimaat) en mitigatie (het reduceren van broeikasgassen, met name CO2).
Klimaatbomen
Een van de speerpunt...

Lees meer

Gent | Groenslingers over de stad!

Geen mogelijkheid om bomen in een straat te planten? Gent zorgt dat deze straten toch een fikse groenaankleding krijgen. Op aangeven van de buurtbewoners nog wel. Het toverwoord: groenslingers!
Een groenlijntje of een groen dak?
Klimplanten van de ene kant van de straat naar de andere kant laten groeien. Het is het ei van Columbus. Twee tegenover elkaar liggende tegeltuintjes worden met elkaar verbonden via hoog boven de straat ges...

Lees meer