skip to Main Content
Burgerbeweging Heusden-Zolder stimuleert respect voor waardevolle bomen

Burgerbeweging Heusden-Zolder stimuleert respect voor waardevolle bomen

image
17.10.2022

Tekst: Marc Verachtert

Toekomst Telt heet de burgerbeweging in Heusden-Zolder. Twee jaar geleden -ten tijde van corona- werd het opgericht met als doel burgers meer en beter te betrekken bij sociale en ecologische aspecten van het gemeentebeleid. “Het mocht daarbij niet bij praten blijven. We wilden ook uitpakken met activiteiten over dingen die dicht bij de burger staan” vertelt Marie-Christine  Baptist. Met een achtergrond van tuin- en landschapsarchitect en bovendien geboren in een familie van tuinaannemers, zette zij ‘bomen’ op de agenda.

Markante bomen inventariseren


Een van de eerste ideeën was om een bomenwandeling te organiseren en zo te laten kennismaken met markante bomen op openbaar domein. Achterliggende idee: aandacht, zorg en respect vragen voor die bomen. Er werd dus geïnventariseerd. Het leverde 50 bomen met respectabele leeftijd, een omvangrijke kruin, soortwaarde, impact op de omgeving en aanwezigheid op een plek met veel passage van voetgangers. De lijst werd teruggekoppeld naar het gemeentebestuur. Dat reageerde enthousiast. Tegelijk kwamen er echter ook beperkingen naar voor. Niet alle geïnventariseerde bomen stonden op openbaar domein en voor één ervan was al een kapvergunning afgeleverd.


25 bomen met een TreeTag


Uiteindelijk bleven 25 bomen over. “Die wilden we een TreeTag geven zodat ze een gezicht krijgen en hun milieu- en klimaatrelevantie duidelijk wordt”. Het gemeentebestuur steunden di voorstel en schakelden een gespecialiseerd boomverzorgingsbedrijf in. Toekomst Telt werkte gelijktijdig een wandeling uit en publiceerde, met medewerking van de lokale afdeling van Natuurpunt, zelfs een heuse wandelkaart. “Tijdens Open Monumentendag organiseerden we een eerste wandeling. We hadden veertig deelnemers en daarmee meer dan verwacht en nog beter was het dat we reacties kregen in de zin van ’ik wist niet dat hier zo’n mooie bomen stonden’ ”.


Tijdens Open Monumentendag organiseerden we een eerste wandeling. We hadden veertig deelnemers en daarmee meer dan verwacht en nog beter was het dat we reacties kregen in de zin van ’ik wist niet dat hier zo’n mooie bomen stonden

Bomen bewaken


De burgergroep laat het hier niet bij. “We hebben al enkele peters die mee die bomen in het oog houden en controleren of de TreeTag blijft hangen. Verder houden we ook de 25 andere bomen in het oog en willen we op privédomein inventariseren. Ook daar staan waardevolle en bijzondere bomen en willen we het gemeentebestuur wijzen op het belang en de noodzaak van een juist beoordelen van aanvragen stedenbouwkundige vergunningen. Al te vaak staan op bouwplannen bomen willekeurig ingetekend als een cirkeltje, ongeacht of ze klein, groot, bijzonder of waardevol zijn.”

Info: www.toekomsttelt.be

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel