3.9.2018

Welzijn

Het groen van bomen en planten in de stad biedt meer dan alleen een fraai uitzicht. Groen is veel meer dan decoratie. Een groene omgeving verhoogt de kwaliteit van ons leven. Patiënten herstellen sneller in een groene omgeving, inwoners van groene buurten doen minder vaak een beroep op zorgfaciliteiten, werknemers van bedrijven in een groene omgeving voelen zich prettiger. O...

Lees meer
3.9.2018

Sociale Cohesie

Mensen laten groen groeien en groen laat mensen groeien

Een groene omgeving draagt voor een belangrijk gedeelte bij aan de kwaliteit van leven. Mensen voelen zich prettiger en gelukkiger in een groene omgeving. Daarnaast nodigen groene plekken als parken en plantsoenen uit tot recreatie en sociale interactie. Mensen komen elkaar tegen en maken een praatje in het par...

Lees meer
2.8.2018

Klimaat

Groen in de strijd tegen klimaatproblemen

Op wereldschaal, maar ook dichtbij, gaat de aanwezigheid van groene bomen en planten schade aan de atmosfeer tegen. Klimaatverandering, met extreme hitte, droogte, afgewisseld door overmatige neerslag, stelt eisen aan de stedelijke omgeving. Zo kan groen in de stad een welkome verkoeling bieden bij warmte overlast tijdens ee...

Lees meer
3.9.2018

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen. De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Veel verschillende soorten en typen groen in de stad, zorgen voor een hoge biodiversiteit. Hoe gevarieerder het aanbod aan groen, des te meer leven het aan zal trekken.

Veel bestuivende insecten en een gevarieerd aanbod aan groen schep...

Lees meer
3.9.2018

Economie

Groen en recreatie

Openbare groene ruimtes houden mensen in de buurt. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in een minder groene stad wonen meer op vakantie gaan buiten de regio. Dat leidt tot verlies van toegevoegde waarde en tewerkstelling in de eigen regio. Meer dan 50% van de Vlamingen geeft aan zich minder goed te voelen door het ontbreken van openbaar groen. Hoe...

Lees meer