skip to Main Content
Economie

Economie

3.9.2018

Economie

Groen en recreatie


Openbare groene ruimtes houden mensen in de buurt. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in een minder groene stad wonen meer op vakantie gaan buiten de regio. Dat leidt tot verlies van toegevoegde waarde en tewerkstelling in de eigen regio. Meer dan 50% van de Vlamingen geeft aan zich minder goed te voelen door het ontbreken van openbaar groen. Hoe nabijer en toegankelijker het groen, hoe meer buurtbewoners en toeristen erop afkomen.

Groen en wonen


Groen en water in de buurt hebben een positief effect op de waarde van het vastgoed. Meer nog, steden met veel aandacht voor groen zijn geliefder bij de inwoners. Mensen wonen er graag. Bovendien trekt het meer koopkrachtige bewoners aan wat dan weer positief is voor de plaatselijke economie.

Groen en werken


Openbaar groen bevordert de werkefficiëntie. Een groene fiets- en wandelas zorgt voor aangenaam woon-werkverkeer, lunchpauzes in het groen brengen werknemers tot rust en geven energie. Meer buurtgroen brengt meer bedrijven naar de steden.
Bron: ‘Investeer in groen, winst verzekerd’ publicatie van het Agentschap voor Natuur en Bos gebaseerd op de literatuurstudie “Daarom groen! Waarom u wint bij groen in uw stad of gemeente”, gemaakt door VITO, Pantarein en INBO, in opdracht van het ANB; 144 p. (2012).’

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel