skip to Main Content
Straatbomen in voortuinen

Straatbomen in voortuinen

image
Bomen kunnen perfect in de voortuin
1.10.2020

Auteur: Marc Verachtert, groenjournalist

In smalle straten uitwijken naar voortuinen om bomen ruimte te geven. Brugge doet het!

Straten en vooral stadsstraten zijn vaak te smal om hoogstambomen vrij te laten uitgroeien of hun lang leven en gezonde groei worden gehypothekeerd door verdichting, verharding en ondergrondse leidingen. Toch zijn bomen onmisbaar voor zowel klimaat, biodiversiteit als een aangename en gezellige woonomgeving.

Bomen kunnen perfect in de voortuin

Bomen kunnen perfect in de voortuin


In Brugge doet Mercedes van Volcem, schepen voor onder andere groenbeleid, daarom een beroep op inwoners en roept hen op ‘straatbomen’ te planten in de voortuinen. Niet dat de stad zomaar en bomen in voortuinen gaat planten. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden: De voortuin moet vlot bereikbaar zijn, met een vrije doorgang van minstens 1,5 m. De boom moet op de wettelijke plantafstand van minstens 2 meter van de perceelsgrens staan en de openbare verlichting niet hinderen. Hij moet zichtbaar zijn vanop straat en minstens 7 jaar blijven staan.

De nazorg is ten laste van de aanvrager: water geven, boomband controleren, (op)snoeien. De inwoners kunnen en mogen suggesties doen naar de boomsoort van hun keuze. Er wordt evenwel bijgestuurd door de experten van de stedelijke groendienst.

Sinds het lanceren van de actie einde augustus 2020 en op amper drie weken tijd zijn al 217 aanvragen ingediend. Tegelijk werden 45 suggesties gedaan voor het planten van bomen op openbaar domein.

Essentials:

  • Laanbomen in privévoortuinen

  • Inwoners betrekken bij groenbeleid

  • Origineel idee Stad Brugge


Informatie: www.brugge.be/ik-wil-een-boom

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel