skip to Main Content
Oudenaarde plant 218 bomen plus 1 boom

Oudenaarde plant 218 bomen plus 1 boom

image
Oudenaarde plant 218 bomen plus 1 klimaatboom
25.2.2019

Auteur: Marc Verachtert, freelance groenjournalist

Oudenaarde neemt in 2019 deel aan de Europese  competitie Entente Florale. Hun bomenbeleid is daarbij een belangrijke troef.

Leefbaarheid primeert


Oudenaarde plant dit jaar 218 hoogstambomen. In landelijke gebieden zijn dat inheemse soorten. In de bebouwde kernen wordt ook wel eens voor buitenbeentjes gekozen. Waar het voor het stadsbestuur en burgemeester Marnic De Meulemeester op aankomt is dat de bomen een belangrijke bijdrage leveren aan zowel gezondheid als leefbaarheid van de stad. “Spijtig dat bomen voor sommige mensen nog steeds synoniem staan voor overlast”.

Naar Entente Florale


Oudenaarde is vastbesloten op de ingeslagen groene weg verder te gaan. Op 13 december 2018 werden ze al laureaat Groen- en Bloemenstad in de wedstrijd Groene Lente georganiseerd door de Vereniging voor Openbaar Groen, een competitie waarbij de groeninspanningen van steden en gemeenten worden beoordeeld op een veelheid aan criteria. Nu , in 2019, nemen ze met hun groeninspanningen incluis sensibilisatieacties en samenwerking met scholen en buurtgroepen, deel aan de Europese competitie Entente Florale.

Klimaatboom als gedenkboom


Om die deelname kracht bij te zetten en zichtbaar te maken voor alle inwoners en bezoekers van de stad, planten ze een gedenkboom dicht bij het Stadhuis. De keuze viel op een wintereik (Quercus petraia). “Het is een van de tachtig waardevolle klimaatbomen”, argumenteerde Lucien Verschoren, voorzitter van de federatie boomkwekers AVBS. “Deze eik kan zowel tegen hitte, droogte als af en toe een teveel aan water; effecten waar we met het wijzigend klimaat meer en meer mee geconfronteerd worden”.

Boomplantdag en verplichte groennorm


Net als burgemeester Marnic De Meulemeester vestigde Lucien Verschoren de aandacht op het nut van bomen en lanceerde hij ineens het voorstel om elk jaar, einde februari, een boomplantdag te organiseren. “Waarmee we verder aandacht vestigen op het belang van bomen en ineens ook werk maken van een groeiend bomenaantal en het groener maken van onze steden”. De huidige groennorm toegepast in Vlaanderen vind Lucien trouwens te vrijblijvend, want niet verplichtend. ‘Vanuit de sector pleitten we voor een decretaal opleggen van de groennorm voor steden en gemeenten”. In Leentje Grillaert, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, vind hij een medestander.

Meer en beter groen


In haar toespraak benadrukte gedeputeerde Leentje Grillaert alle positieve effecten van stadgroen, tot en met een toename van biodiversiteit. Voor haar wel ontzettend belangrijk bij het vergroenen van steden is het inzetten op kwaliteit, attractiviteit en betaalbaarheid, niet alleen voor de aanleg, maar ook en vooral voor het onderhoud. Tegelijk brak ze een lans voor het verder inzetten op nog niet ingeburgerde vergroeningsmethoden: inclusief groendaken en groenmuren. “We moeten het groen dicht bij de mensen brengen”.

Meer informatie: www.avbs.be

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel