skip to Main Content
Zoektocht naar Belgische afvaardiging voor de European Green Cities Award 2021 gestart

Zoektocht naar Belgische afvaardiging voor de European Green Cities Award 2021 gestart

image
De prijsuitreiking verliep online. Leon Smet, Secretaris van De Groene Stad Nederland zal deze prijs overmaken aan de stad Beringen in België.
11.5.2021

Welk Europees project maakt het beste gebruik van de toegevoegde waarde van groene infrastructuur in de publieke ruimte? De European Green Cities Award is aan zijn tweede editie toe en zal zijn winnaar kennen in de herfst van 2021. Welk Europees project volgt de Beringse mijnsite in België op?

Beringen wint European Green Cities Award 2020

Beringen wint de European Green Cities Award 2020. Van links naar rechts: Thomas Vints, burgemeester; Jean Vanhees, schepen groenbeleid; Patrick Everaerts, deskundige ontwerp publieke ruimte; Brecht Rabijns, deskundige beheer publieke ruimte.

Over de European Green Cities Award 2021


De wedstrijd is een initiatief van de European Nurserystock Association (ENA) samen met boomkwekerijorganisaties uit 13 Europese landen gebundeld in de Europese promotiecampagne ‘More Green Cities for Europe’. De campagne loopt in 13 Europese landen die samenwerken om de toegevoegde waarde van openbaar groen voor het klimaat en de publieke ruimte in de verf zetten. Elk land kan één nationaal project afvaardigen voor deze wedstrijd. De projecten worden beoordeeld door een jury die bestaat uit een afgevaardigde van elk deelnemend land (landschapsarchitecten, groenambtenaren en boomkwekers). Voor België is dat Rudi Geerardyn, landschapsarchitect en Adjunct-directeur van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG).

De landen die kunnen deelnemen aan de Award: België, Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Polen, Portugal, Nederland en Zweden.

Verkiesbare projecten zijn zeer divers. Van speelplaatsen tot landschapsparken, van begraafplaatsen tot buurtgroen. Voorwaarde is dat het aanwezige groen een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor de gebruikers en de omgeving. Deze toegevoegde waarde komt tot uiting op verschillende domeinen zoals vastgoedwaarde, biodiversiteit, klimaat, sociale cohesie, gezondheid en welzijn van de buurt.

Welk project zal België afvaardigen?


Ook België vaardigt een project af. Welk project dit wordt, willen we door de boomkwekerijsector zelf laten bepalen. De jury voor de selectie van het Belgische genomineerde project bestaan uit afgevaardigden vanuit de sector aangevuld met 2 landschapsverzorgers/tuinaannemers. Welke openbaar groenprojecten deze juryleden voorgeschoteld krijgt, dat kan u mee bepalen! Heeft u recent meegedragen aan de realisatie van een project waarvan u vindt dat het extra aandacht verdient? Of kent u een project dat u graag als voorbeeld ziet voor toekomstige projecten?

Stuur dan uw suggestie vóór 11 juni 2021 door naar elias.deboeck@vlam.be. Een omschrijving van het project (situering en omschrijving van de verschillende elementen en hun toegevoegde waarde voor gebruikers en omgeving) en bijhorend beeldmateriaal volstaat als kandidatuur.

In dit document is meer info te vinden over de Europese selectiecriteria en deelnameprocedure (enkel de finale Belgische laureaat zal dit document moeten invullen). Een belangrijke voorwaarde is dat de indiener van het project tevens de financierder is en dat het project niet ouder dan 5 jaar mag zijn.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel