skip to Main Content
Klimplanten

Klimplanten

image
3.9.2018

Ook klimplanten dragen hun steentje bij aan het leefklimaat van de stad. Groene gevels dempen geluiden, verlagen de zomertemperatuur en verbeteren de luchtkwaliteit. Van diverse klimplanten, waaronder Hedera (klimop), Pyracantha (vuurdoorn) en Fallopia baldschuanica (bruidsluier), is bekend dat het blad fijn stof afvangt, stikstofdioxide absorbeert en de ozonconcentratie verlaagt. De bloemen van onder meer Clematis vitalba (bosrank) en Lonicera (kamperfoelie) lokken bijen en vlinders. Voor vogels zijn klimlanten goede schuil- en nestplaatsen.

Voorbeelden:

Hedera (klimop),  Pyracantha (vuurdoorn), Fallopia baldschuanica (bruidsluier), Clematis vitalba (bosrank), Wisteria (blauwe regen), Rosa (klimrozen en ramblers), Lonicera (kamperfoelie), Hydrangea anomala (klimhortensia), Parthenocissus (wilde wingerd).

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel