skip to Main Content
In Landen werken stadsbestuur en inwoners samen tegen wateroverlast

In Landen werken stadsbestuur en inwoners samen tegen wateroverlast

image
Saartje Iven aan de slag tijdens een van de vele milieuacties in Landen
20.12.2022

Tekst: Marc Verachtert
Foto’s: Stad Landen

Bij elke fikse regenbui is het in Landen -net als op zoveel andere plaatsen in Vlaanderen- bang afwachten of er weer eens kelders, straten en pleinen komen blank te staan. De laatste en ineens zware overlast vond plaat in juni 2022, toen er niet minder dan 80 liter water -of zowat de hoeveelheid die het anders in één maand tijd regent, op Landen werd uitgestort.

Een hemelwaterplan

Veel van de problemen in Landen zijn terug te voeren op de lagergelegen ligging van het stadscentrum en vanzelfsprekend ook de niet op de nieuwe intenser regenbuien berekende rioleringen. “Het Hemelwaterplan dat aan onze gemeenteraad van december wordt voorgelegd wil de problemen bij de bron aanpakken” zegt Saartje Ieven, schepen voor onder andere Leefmilieu en Burgerinspraak.

In dit hemelwaterplant vanzelfsprekend aandacht voor gescheiden opvang van regenwater, wachtbekkens en infiltratiemogelijkheden langs wegen en in groenzones, ontharden van openbaar domein én het aanzetten tot opvang en infiltratie van hemelwater op zowel publieke als private eigendommen.

Hemelwaterplan met veelheid aan voorgestelde acties voor openbaar en particulier terrein

Saartje Iven aan de slag tijdens een van de vele milieuacties in Landen

Saartje Iven aan de slag tijdens een van de vele milieuacties in LandenInwoners de kans geven om  mee te doen


Wat ingrepen op particuliere terreinen betreft vermoedt de schepen dat inwoners zelf ook willen meewerken. “Het isduidelijk dat heel wat inwoners wakker liggen van de waterproblematiek, zowel van wateroverlast als op sommige momenten de effecten van droogte. In Landen willen we hen stimuleren om handen uit de mouwen steken om hun eigendom en bij uitbreiding hun buurt en dus onze stad te beschermen.”
Inwoners willen niet van de zijlijn toekijken of wachten tot de overheid actie onderneemt. Het gaat tenslotte ook over hun eigendom.

Schade voorkomen, nu en later

De stad helpt de inwoners met toelagen voor waterpreventieve maatregelen als de aankoop van schutten en beschermingsmateriaal die waterindringing via deuren en poorten moet vorkomen en het hoger optrekken van bijvoorbeeld verluchtingskokers. Omdat daarmee het probleem niet opgelost, laat staan voorkomen wordt, gaat Landen nu nog een stap verder.

Schepen Ieven wil de bewoners aanzetten tot het maximaal weghouden van hemelwater van de riolering, of het nu afkomstig is van de dakafvoer of verharding. Ze plant dus een samenaankoop van regenwatertonnen of -reservoirs en zelfs infiltratiekratten en zelfs een ‘samenaankoop’ van diensten van een tuinaannemer voor het ontharden van bijvoorbeeld inritten en andere bestrating in de tuinen. Lees: de inwoners worden maximaal ontzorgd en weten dat wat ze betalen een prijs buiten concurrentie is.
Inwoners kunnen rekenen op toelagen en meestappen in samenaankoop van materialen en diensten die wateroverlast helpen voorkomen.

In Landen wordt bij elke fikse regenbui gevreesd voor wateroverlast

In Landen wordt bij elke fikse regenbui gevreesd voor wateroverlast


Inwoners sturen aan

Hoe dit alles concreet gaat ingevuld worden, voor welke materialen geopteerd wordt en welke vragen aan de tuinaannemers zullen gesteld worden, wordt mee uitgewerkt door inwoners. “Ze komen samen in een werkgroep die de krijtlijnen van de opdracht uittekent. Interleuven, de intercommunale waar Landen deel van uitmaakt gaat vervolgens voor de noodzakelijke procedures.” Of en hoeveel inwoners mee zullen stappen in het project, daarover durft de schepen zich niet uitspreken. “Wij hopen op een zo groot mogelijke belangstelling”.
De inwoners bepalen mee welke materialen en diensten van tuinaannemers ‘gekocht’ worden.

Info: www.landen.be en saartje.ieven@landen.be

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel