skip to Main Content
Hamont-Achel gaat voor groen(er)

Hamont-Achel gaat voor groen(er)

image
29.10.2020

Auteur: Marc Verachtert, Groenjournalist

Hamont-Achel is groen, maar zet bewust en doordacht in op nog meer en vooral duurzaam groen. In heel wat gevallen zet het stadsbestuur met haar initiatieven ook de inwoners aan tot actie. Mooie voorbeelden zijn de projecten voor ontharden en vergroenen en het planten van klimaatbomen.

Ontharden en vergroenen


Hamont-Achel benut zoveel als mogelijk kansen om de stad groener en nog meer klimaatrobuust te maken. Ze doet dat niet alleen op eigen terrein met ontharden gevolgd door vergroenen, het planten van bomen en het veiligstellen van de flinke oppervlakte bos die de stad rijk is. Ze moedigt ook de inwoners sterk aan haar voorbeeld te volgen; lees actie te ondernemen op eigen terrein.

Wat ontharden en vergroenen betreft gebeurt dat op meerdere manieren. Er is het vergunningenbeleid. Daarmee wordt bij nieuwbouw, verbouwing of andere vergunningplichtige werken sturend opgetreden zodat er spaarzaam wordt omgesprongen met verharding en maximaal ruimte wordt gelaten aan groen. “Water moet maximaal kunnen infiltreren en groen zuurstof produceren, stof vastleggen en natuurlijk ook koelen” klinkt de motivatie.

Weg harde voortuinen


Sinds dit jaar is er ook een actie die focust op de al verharde voortuinen. Niet dat het er in Hamont-Achel zoveel zijn, maar ze zijn er wel. Mensen hebben nu eenmaal graag hun auto dicht bij huis staan en liefst nog weg van de straat. Hier en daar is er zelfs iemand die de voortuin bestraat en/of vol stort met keitjes in de veronderstelling dat het mooi is en omdat het hem/haar later geen werk meer vraagt.

“Dat het niet goed is voor het milieu en klimaat beseffen die mensen zelden of ze staan er niet bij stil” zegt Bèr van de Schans, schepen voor onder andere milieu. Repressief optreden op basis van verordeningen en besluiten, hij heeft het liever niet en zet in op bewustmaking en aanmoedigen.

Aanzetten tot actie


Artikels in de stadsmagazine ‘De Belleman’ gaan voor bewustmaking, een toelage voor aanmoediging tot actie. De financiële tussenkomst die het stadsbestuur voorziet is een flinke stimulans en loopt op naargelang steen plaats maakt voor groen. “Voor het vervangen van keitjes of een andere open verharding door gazon krijgen de bewoners 5 euro per m², planten ze groen dan wordt dat 10 euro en kiezen ze daarbij voor inheems groen dan zelfs 13 euro.

Gaat het over het weghalen van verharding dan worden dat respectievelijk 10 en 15 euro, terwijl de surplus voor gebruik van streekeigen groen hetzelfde blijft: 3 euro” citeert de schepen het reglement dat door de gemeenteraad is goedgekeurd.

Gemakkelijk tot en met


Om zoveel als mogelijk inwoners over de streep te halen is de aanvraagprocedure bewust eenvoudig gehouden en leest het reglement erg toegankelijk. Het helpt zelfs in het kiezen van groene alternatieven met een lijst van geschikte planten, van bodembedekkers tot bomen.

De actie werd het voorjaar gecommuniceerd en wordt binnenkort nog eens herhaald. “De boodschap mag zeker nog verder doordringen stelt de schepen. Een streefcijfer naar aantal te ontharden voortuinen heeft hij niet voor ogen. “Hoe meer hoe liever!”

Essentials:

 • Zowel openbaar domein als (voor-)tuinen ontharden

 • Stimuleringsbeleid in plaats van repressieve acties

 • Hoe meer hoe liever


Klimaatbomen voor de toekomst


Ook bij het planten van bomen is er een dubbelspel tussen stadsbestuur en bewoners. Het stadsbestuur zet in op het klimaatbomen op openbaar domein. Ze plant ze waar ze een lange toekomst tegemoet gaan en hun effecten maximaal zijn. “Dat is dus voornamelijk in de woonkernen en vooral in Hamont, dat is meer verstedelijkt dan Achel”.

Plantenverkoop in samenwerking met Klimaatcafé en Natuurpunt


Op het openbaar domein is er echter niet altijd volop ruimte, zeker niet voor het aantal bomen dat Bèr van de Schans er graag ziet bijkomen. Bewoners worden dus opgeroepen om bomen in eigen tuin te planten. Daarbij wordt bewust ingezet op planten met het label ‘Plant van hier’. Ze zijn gekweekt uit zaadjes geoogst van wilde ouderplanten uit eigen streek en helpen de natuur extra door hun aanpassing aan onze lokale groeiomstandigheden.

Het lokale klimaatcafé ondersteunt de actie. Daardoor krijgen bewoners van Hamont-Achel dit najaar bovenop een gratis klimaatboom 10% korting op een bestelling van plantgoed met een maximum van 10 euro per adres!

Essentials:

 • Bomen in tuinen

 • Plant van Hier!

 • Extra korting bij aankoop


Houtkanten- en bermbeheer


De stad Hamont-Achel heeft een houtkantenbeheerplan en ook een bermbeheerplan.

Met deze beheerplannen wilt de stad de houtkanten en de bermen duurzaam beheren. Wat houtkanten betreft gaat het over 43 km te beheren lengte. In deze duurzame houtkanten worden bomenrijen afgewisseld met struiken zodat dit op termijn veel meer biodiversiteit genereert. Het snoeihout gaat richting lokale houtvergassingsinstallaties-houtverbrandingsinstallaties. Van zodra het plan in uitvoering gaat zullen er ook houtkanten aangeplant worden.

Essentials

 • 43 km duurzame houtkanten

 • Combinatie bomen en struiken

 • Snoeihout voor energie-installaties


Groen in de buurt


Niet tuinbezitters worden door het stadsbestuur niet in de steek gelaten. Het gaat tenslotte over 11 % van de inwoners. De straat- en parkbomen bezorgen ook hen een aangename woon- en leefomgeving. Verder kunnen iedereen -tuinbezitter of niet- terecht in de bossen en domeinen met een grote waaier aan ontspanningsmogelijkheden. Ze liggen voor de meeste inwoners binnen fiets-, vaak zelfs wandelafstand. Het stadspark ankert zich trouwens met een recent groenproject volop in het centrum van Hamont.

Essentials:

 • 11% niet tuinbezitters

 • Aandacht voor bereikbaar groen

 • Stadspark in het centrum


Volkstuinen als ontmoetingsplek


Een ander initiatief dat volop aandacht zijn de HOF’kens, een 2.0 versie van volkstuinen. Er zijn wel en nog steeds aparte tuintjes, 33 zelfs met een oppervlakte van 17,5 tot n 98 m².

Naast de groenactiviteit wordt er echter en vooral ingezet op het samenbrengen van mensen. De ligging naast een woonzorgcentrum en dicht bij serviceflats is dus niet toevallig. Net zomin als het betrekken van asielzoekers in de (vrijwilligers-)werking en het onderhoud van de tuintjes. Het heeft dus alles in zich om een volwaardige gezellige ontmoetingsplaats te worden, waar tegelijk inspiratie voor tuinbezit en genieten van groen wordt geboden.

Essentials

 • Groen voor iedereen

 • Bossen domeinen met ontspanningsmogelijkheden

 • Volkstuintjes als groene ontmoetingsplek


Cijferinformatie Hamont-Achel (bron gemeente- en stadsmonitor, 2018) • Aantal inwoners: 14.427 of 5.890 gezinnen

 • Bevolkingsdichtheid: 330 personen/km² OF 3,3 pp/ha

 • 89% van de inwoners geniet een tuin aan de woning

 • 89% vindt dat er voldoende groen is in de buurt, 5% is het oneens met deze stelling. 7% is neutraal.

 • 90% vind dat er voldoende groen is in de gemeente, 3% is het daarmee oneens, 7 % is neutraal

 • 60 % van de bewoners bezocht het voorbije jaar meer dan 12 keer een bos, park, of groenzone in de eigen gemeente. 32 % deed het tot 12 keer.


Info: www.hamont-achel.be (geef in de zoekterm eventueel ‘Klimaatactieplan’ in)

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel