skip to Main Content
Groenblauw combineert voordelen!

Groenblauw combineert voordelen!

image
Het groen hart van de wijk combineert waterinfiltratie, ontmoetingsfunctie, speelruimte en trage doorgangen
16.1.2023

Overstraat – Herent als voorbeeld

Tekst: Marc Verachtert
Illustraties: Quadrant

Aandacht voor milieu en klimaat wordt een steeds belangrijker thema, zeker voor jonge gezinnen. Het wordt zelfs doorslaggevend bij hun keuze van een woning. Dat groenblauwe buurten perfect kunnen bewijst het project Overstraat in Herent.

Geen regenwater richting riool

Deze privéverkaveling door een privaat bedrijf voorziet in 15 woningen op een rondom rond omsloten binnengebied. Het project gaat schuil achter een oude brouwerij en sluit aan bij het dense woonweefsel van de Overstraat en de meer luchtige bebouwing met grotere tuinen in de Binnenstraat. Probleem bij de ontwikkeling van het project was de reeds overbelaste riolering in de Overstraat. “Eigenlijk was er geen ruimte om nog extra capaciteit qua regenwater erbij te nemen. We grepen deze uitdaging aan om er net een mooi groenblauw project van te maken” zegt Yelena Theyssens, Architect-Stedenbouwkundige bij bureau Quadrant.

Rioolcapaciteit zette aan tot groenblauwe oplossing

Tweede auto’s en auto’s van bezoekers moeten aan het begin van de woonbuurt parkeren

Tweede auto’s en auto’s van bezoekers moeten aan het begin van de woonbuurt parkeren


Zo min mogelijk rijbaan

In dit project kregen de woningen geen voortuin en verkeer komt er amper tot niet. “We wilden geen klassieke voetpad-rijbaan opdeling en kozen ervoor om al het verkeer te mengen en de voetganger en fietser de maatstaf te laten zijn voor het ontwerp”. De weg is in breedte dus bewust beperkt. Zelfs stationeren blokkeert ander verkeer. Elke woning krijgt bovendien maar één inpandige garage. Tweede auto en auto’s van bezoekers moeten bijgevolg achterblijven op de rijkelijk van bomen voorziene parking op de groene, waterdoorlatende parking vooraan in de toegangsweg.
Waterdoorlatende bestrating tot en met de centrale weg is uitgevoerd in kassei met groene voeg. De parkings zijn gerealiseerd in grasbetontegels en waar nodig voor nooddiensten zoals de brandweer extra verstevigd met grindgazon.

Groene, watervriendelijke binnenruimte

Woningen en rondweg omsluiten een groen plein met wadi en waterbuffering voor alle dakafvoeren en ander verzameld regenwater. Yelena maakt zich sterk dat het overstort nooit nodig zal zijn: “Er is een grote overcapaciteit voorzien in het bekken. Op deze manier blijft de wijk autonoom en moeten we de bestaande riolering niet extra belasten.” Het groenplein is vanzelfsprekend meer dan alleen maar functioneel naar waterinfiltratie toe. Het is een rustpunt in de wijk met zit- en speelmogelijkheden en dat niet alleen voor deze nieuwe buurt, maar ten dienste van de hele omgeving. Het houdt tegelijk de mogelijkheid in tot het -al dan niet later- linken aan het bestaande groen- en speelnetwerk in de gemeente en kan ook als alternatieve veilige looproute fungeren.”
Groen combineert functies

Het groen hart van de wijk combineert waterinfiltratie, ontmoetingsfunctie, speelruimte en trage doorgangen

Het groen hart van de wijk combineert waterinfiltratie, ontmoetingsfunctie, speelruimte en trage doorgangen


Individueel bouwen vertraagt het groen

Op dit ogenblik is de wegenisinfrastructuur van de wijk al afgewerkt en worden de eerste woningen gebouwd. De groenaanleg moet wachten tot alle woningen klaar zijn. Het kan even duren. De percelen zijn namelijk individueel verkocht en planning en bouw van woningen kan dus over een langere periode volgen” verduidelijkt Yelena die er tegelijk op wijst dat bij deze individuele bouwprocessen de communicatie tussen aannemers wel eens moeilijk verloopt. “In een ideaal scenario zouden de woningen beter in één hand gebouwd worden door één ontwikkelaar. De groenaanleg zou dan snel kunnen volgen met ineens streng toezicht op het respecteren ervan”
De groenaanleg is uitgesteld tot alle woningen klaar zijn.

De rijweg wordt aangelegd in kassei met groene voegen

De rijweg wordt aangelegd in kassei met groene voegen


Groenblauw kan overal, mét meerwaarde

Dat groenblauwe inrichting niet voorbehouden is aan nieuwe projecten en in alle omstandigheden gaat voor meerwaarde illustreert Yelena met voorbeelden uit eigen portfolio. Ze toont projecten waarin waterbeheersing en groene ruimte als een plus fungeren en elk integraal onderdeel zijn. “Door water en groen te combineren kan je een kwalitatief openbaar domein realiseren met ruimte voor trage verbindingen, ontmoeting en spel, esthetiek, biodiversiteit en groen benadrukt ze de meerwaarde van deze aanpak en de opstap naar duurzame, klimaatsterke maar vooral ook gezellige woonbuurten.
Ook bestaande buurten en wijken kunnen een groenblauwe en kwaliteitsvolle make-over krijgen!

Informatie: Yelena Theyssens is Architect – Stedenbouwkundige en Verkeerskundige bij bureau Quadrant, Kortenberg. www.quadrant.be

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel