skip to Main Content
Bestel gratis het Zakboek voor Klimaatadaptief groen in de stad

Bestel gratis het Zakboek voor Klimaatadaptief groen in de stad

image
Cover Zakboek voor klimaatadaptief groen in de stad
14.10.2021

Het duurzaam integreren van groen in de stad is actueler dan ooit. Meer en meer komen de voordelen en noden van het groen in de stad op de voorgrond. Zeer terecht zetten openbare besturen en ambtenaren in op het groener maken van hun stad. Grijs moet weer groen worden, en dat kan op verschillende manieren.

Dit zakboek is specifiek bedoeld voor die mensen die aan de slag willen met hun stad of gemeente, om zo tot een Vlaanderen te komen waar het groen een norm is geworden. Dit zakboek is een Europees initiatief van ENA, European Nurserystock Association, in België en in opdracht van AVBS, Dé sierteelt- en groenfederatie, en kadert in het Europese project ‘More Green Cities for Europe’.

Cover Zakboek voor klimaatadaptief groen in de stad

Cover Zakboek voor klimaatadaptief groen in de stad

Aanpak van dit zakboek


In dit zakboek worden enkele vraagstukken rond openbaar groen bekeken. Waarom hebben onze steden en gemeenten nood aan groen? Wat is het voordeel voor de inwoners en hun omgeving? Vijf grote pijlers vormen de basis voor een duurzame vergroening: Economie, Biodiversiteit, Sociale Cohesie, Welzijn en Klimaat.

Uiteraard is ook het technische aspect van een duurzame integratie van groot belang. Bijvoorbeeld het omgaan met groen en grijs enerzijds (dak- en gevelgroen), en groen en blauw anderzijds (watervraagstuk). In hoofdstuk 3 wordt de focus gelegd op de aanleg en het onderhoud. Dit hoofdstuk werd uitgewerkt door Sandy Adriaenssens, Landscape & Gardening coordinator Proefcentrum voor Sierteelt (PCS). Herbekijk haar lezing tijdens het seminarie ‘More Green Cities for Europe’, die inzage geeft in de inhoud van dit hoofdstuk.

In hoofdstuk 4 worden enkele succesvolle groenprojecten besproken. Deze best practices houden rekening met de 5 pijlers, en doen een beroep op de deskundigheid die aanwezig is in de sector. Voor dit hoofdstuk werden interviews afgelegd met 5 groenambtenaren in 5 Vlaamse steden. Dit hoofdstuk werd uitgewerkt door Marc Verachtert, groenjournalist die al enkele vakartikels schreef voor ditEU-project en Fauzia Szpyt, tevens groenjournalist.

U kan dit zakboek gratis bestellen door een mail te sturen naar info@avbs.be.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel