skip to Main Content
Hasselt tegen hittestress

Hasselt tegen hittestress

image
21.8.2019

Tekst: Marc Verachtert
Foto’s: Stadsbestuur Hasselt

Stad Hasselt wapent zichzelf en haar inwoners tegen de gevolgen van een veranderend klimaat met de opmaak en uitvoering van een resultaatgericht klimaatactieplan. Het focust daarbij zowel op adaptatie (het aanpassen van de stedelijke omgeving aan een veranderend klimaat) en mitigatie (het reduceren van broeikasgassen, met name CO2).

Klimaatbomen


Een van de speerpunten is het aanplanten van 500 klimaatbomen, strategisch ingeplant in het openbaar domein. “In een eerste fase selecteren we straten waar de hittestress tijdens zomerse dagen hoog oploopt. In een tweede fase zoeken we naar straten en locaties waar verharding kan worden weggenomen om bomen te planten. Liefst zien we die nieuwe bomen als deel van klimaatassen die Hasselt verbinden met het meer koele ommeland en de stad beter doorlucht” klinkt het in Hasselt. Bijkomend criterium: “We willen zekerheid dat ze minstens tot 2050 te kunnen groeien om positieve klimaateffecten te leveren.”

Groter en beter stadspark


Hasselt investeert ook sterk in de uitbreiding van het nu 30 hectare grote park Kapermolen, het stadspark dat aansluit bij de  binnenstad en zich uitstrekt tot aan de grote ring. “Alle teveel aan verharding, zoals de parking van het vroegere zwembad wordt opgebroken en integraal toegevoegd aan het park”. Het park zelf ondergaat nu al een grondige metamorfose, waarbij water en natuurlijk groen een belangrijke hoofdrol spelen. Input werd geleverd via een breed georganiseerd participatieproject waar alle Hasselaren konden aan deelnemen en inbreng van expertenpanels.

Informatie: groen@hasselt.be

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel