skip to Main Content
Beringse mijnsite vertegenwoordigt België op de eerste European Green City Award

Beringse mijnsite vertegenwoordigt België op de eerste European Green City Award

image
Mijnsite in Beringen
22.6.2020

‘Green cities for a sustainable Europe’ is een Europees driejarenprogramma (2018-2020) dat wordt uitgevoerd door de sierteelt- en groenfederatie (AVBS) in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Landbouw- en Visserijmarketing (VLAM). Zeven Europese landen nemen deel aan dit programma: België, Bulgarije, Nederland, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd-Koninkrijk.

De uitreiking van de ‘European Green City Award’ is het sluitstuk van ‘Green Cities for a sustainable Europe’. “Het doel van de ‘European Green City Award’ is om beslissingsnemers en belanghebbenden in openbaar groen te inspireren, informeren en activeren over het belang van bomen en openbaar groen. Dit ten voordele van ons klimaat”, licht Elias De Boeck van VLAM toe. “Ieder deelnemend land selecteert een vooraanstaand openbaargroenproject”, gaat Elias verder. “Voor België gebeurde deze selectie op basis van een screening van 18 Vlaamse projecten in samenspraak met de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). Deze projecten werden voorgelegd aan een jury met vertegenwoordiging uit onze Vlaamse boomkwekerijsector. De groene mijnsite van Beringen kwam als beste kandidaat naar voren om België te vertegenwoordigen.”

“Het doel van de ‘European Green City Award’ is om beslissingsnemers en belanghebbenden in openbaar groen te inspireren, informeren en activeren over het belang van bomen en openbaar groen. Dit ten voordele van ons klimaat”

Mijnsite in Beringen

Beringse mijnsite vertegenwoordigt België op de eerste European Green City Award


Burgemeester Thomas Vints reageert enthousiast op dit nieuws: “We zijn enorm trots dat de keuze op onze groene mijnsite is gevallen. Beringen gaat haar uiterste best doen om België op de best mogelijke manier te vertegenwoordigen in deze Europese wedstrijd. We hopen alvast een mooi eindresultaat neer te zetten.” Het voorplein van be-MINE, het park van de directeur, Kioskplein, Eeuwfeestplein, Kanaalstraat, het landschapspark kolenspoor, de Laan op Vurten en de Avonturenberg vallen allemaal onder de noemer ‘groene mijnsite’.
“We zijn enorm trots dat de keuze op onze groene mijnsite is gevallen. Beringen gaat haar uiterste best doen om België op de best mogelijke manier te vertegenwoordigen in deze Europese wedstrijd. We hopen alvast een mooi eindresultaat neer te zetten.”

“Volgens de jury scoort onze groene mijnsite het hoogste op de vijf pijlers waaruit dit programma is opgebouwd: welzijn, sociale cohesie, klimaat, biodiversiteit en economie”, weet schepen van Groen Jean Vanhees. “We zien deze nominatie dan ook als erkenning voor het harde werk van onze groendienst. Dagelijks zijn zij bezig om de mooie groene plekjes die Beringen rijk is te onderhouden én nieuw groen te creëren.

Een internationale jury bekijkt de ingediende projecten en roept tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte de winnaar uit. Die Vakbeurs Openbare Ruimte loopt van 30 september tot 1 oktober in Utrecht.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel