skip to Main Content
Antwerpen breekt uit

Antwerpen breekt uit

image
28.5.2020

Auteur: Marc Verachtert, groenjournalist

Minder verharding op straten en pleinen (én in voortuinen) is deel van het weerwerk tegen hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens. Antwerpen gaat ervoor en zet in op tuinstraten; het ontharden van woonstraten en quick win onthardingen.

Uitrol tuinstraten


Tuinstraten mag je gerust de nieuwe, maar vooral groene woonerven noemen. “Bestaande verharding wordt vervangen door bijvoorbeeld plantvakken, bomen of klimplanten” zegt schepen Claude Marinower, bevoegd voor o.a. Openbaar domein. Zelfs water mag erbij komen.
“Een tuinstraat wordt in nauwe samenwerking met de bewoners ingevuld en bewoners onderhouden mee het groen in de straat”.

Woonstraten


Bij (her-)aanleg van woonstraten wordt vanaf nu en waar het maar kan, private en publieke ruimte gekoppeld en ingezet op vergroenen en op infiltratie en buffering van regenwater. “We willen deze initiatieven aangrijpen om burgers ook te stimuleren acties te ondernemen op eigen terrein. Denken we hierbij bijvoorbeeld aan ontharden en vergroenen van hun voortuin of regenwater opvangen en lokaal infiltreren, of gebruiken om de auto te wassen of de planten water te geven.” Getuige het project Lange Ridderstraat, dat al ver gevorderd is in participatie en opmaak plannen (zie ontwerptekeningen).
“We willen deze initiatieven aangrijpen om burgers ook te stimuleren acties te ondernemen op eigen terrein.”

Quick wins


Een laatste initiatief zijn de quick win onthardingen, waar extra gestimuleerd wordt om in de publieke ruimte plaats te maken voor groen door onnodig verharde oppervlaktes te ontharden. Bijvoorbeeld door het deels vergroenen van een stuk asfaltweg. Dat zorgt op korte termijn voor een minder grijze woonkern met plek voor meer groen.

Meer info: www.antwerpen.be, zoekwoord ‘tuinstraat’

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel